top of page

Principal >>  Sur

Tietoja TALS Oy

TALS Oy niminen yhtiö on perustettu vuonna 2015 insinöörityön tekemiseen mittauslaitteiden suunnittelemiseksi ionisoivaa säteilyä ja säteilyn valvontajärjestelmiä varten.

Kehitetyt laitteet on tarkoitettu käytettäväksi ydinteollisuuden yrityksissä, ekologisissa, terveys-epidemiologisissa, lääketieteellisissä laitoksissa ja muissa organisaatioissa, jotka suorittavat kohteäristen ja von yäsissa.

Tämän toiminnan puitteissa yhtiömme sur kokemusta :

-   laboratorio-, kenttä- ja upotettavienspektrometrien sekä gamma-, beeta- ja alfa-säteilyn radiometrien;

-   ihmisen säteilyspektrometrien (eri tyyppien);

-   neste luminesenssi- ja muiden spektrometrien valmistuksesta.

Suunniteltujen laitteiden lisäksi olemme valmiita toimittamaan ammattimaisia säteilylaiteita.

Tarjotujen palveluiden lisäksi TALS Oy suorittaa:

  • ohjelmiston suunnittelu kehitteillä oleville laiteille sekä ja asiakkaan käytössä oleville laiteille;

  • metrologiset mittauslaitteiden kalibrointityöt käyttäen normaalivertailumittauksia (aktiivisuus, annos, annoksen voimakkuus), käyttäen myös erikoismuotoiltua ohjelmistoa;

  • käyttöönottotyöt, tekninen tuki ja korjaus;

  • asiantuntijatuki ionisoivan säteilyn mittaamiseen liittyvistä ongelmista ja tehtävistä käyttäen spektrometrisiä laitteita;

  • laitteiden testaus, niiden teknisten ja metrologisten ominaisuuksiensa määrittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Lisäksi TALS Oy harjoittaa tieteistutkimustoimintaa, jolla lisätään nestemäisen luminesenssilaskureiden sovellettavuutta ja saatavuutta radioekologisessa seurannassa.

 

bottom of page